Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Apr 8, 2019

Hundrasjunde avsnittet av Tom och Petters Podcast. Om EU, Brexit, Samuel L Jackson -  Dessutom kommer vår andra mediahälft Alice och Bianca och gästar! Perfekt.