Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


May 6, 2019

Hundraelfte avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om meningen bakom superhjälte-filmer, den nygamla generationens youtubers och Vad haur häunt i Reäälitä-sverigä den här veckun?