Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


May 13, 2019

Hundratolfte avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om att ha shopaholic-flickvänner, småstadsbekymmer och Robinson-glowet.