Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Jun 10, 2019

Hundrasextonde avsnittet av Tom och Petters podcast. Petter är berusad och pratar om andra gånger han varit berusad. Tom pratar om hur det är vara far och behöva lära sig att nysa högt. Kontraster kallas det.