Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Jul 29, 2019

Hundratjugotredje avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om ungdomsnätterna i sommaren, penis-missöde i Nice och vad vi kan lära oss av nostalgi.