Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Sep 2, 2019

Hundratjugoåttonde avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om hur man ska hantera att blir kränkt och om det någonsin kan bli coolt att bli positivt.