Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Sep 30, 2019

Hundratrettioandra avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar vi nästan enbart om vikten vid att inte låta människor bestämma över ditt tal.