Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Oct 14, 2019

Hundratrettiofjärde avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om att ljuga i sin strävan att uppnå sitt ego. Och om snor och sånt också såklart var lugna. 

Skänk gärna pengar till flyktingarna i Syrien: 
https://bit.ly/2IPuOAH