Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Oct 29, 2019

Hundratrettiosjätte avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om människor och saker vi hatar/vill ha och varför och även hur det är kopplat till vår barndom och rädslan att fingra folk.