Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Nov 4, 2019

Hundratrettiosjunde avsnittet av Kontrabasen och Fiolens podcast. Tom fick en hjärnblödning när han fick höra sin första och bästa instrument-historia och Petter räknar ner till domedagen.