Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Nov 11, 2019

Hundratrettioåttonde avsnittet av Toms Pattes podcast. Vi pratar om hur det är för oss neurotiska människor att alltid känna som om livet kan braka ihop när som helst i segmentet "moms spaghetti". Dessutom ger vi guide-lines till hur man ska bemöta kändisar om du träffar dom på stan.