Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter


Dec 2, 2019

Hundrafyrtioförsta avsnittet av Dimor-killarnas podcast. Ett riktigt alltiallo-avsnitt där vi pratar om Zlatans dåliga självbild, veganism och stånd, Toms bukras osv.