Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter

Mar 27, 2017

Första avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om slagsmål, rädslor och Toms pappas  brillianta skidvurpa.