Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter

Aug 28, 2017

Tjugotredje avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om att vi är Sveriges bästa podcast, ensambio och äkta vänskap. 


Aug 20, 2017

Tjugoandra avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om danskonstellationer, stelhet samt snusket och psykologin i Disney. 


Aug 13, 2017

Tjugoförsta avsnittet av Tom och Petters podcast. I ett hotellrum i Borås pratar vi om drev, bastuklubbar och det inre djuret som släpps lös så fort man checkar in på hotell. 


Aug 7, 2017

Tjugonde avsnittet av Tom och Petters podcast firar vi med att på allmänhetens begäran göra en Q&A. 

02.38 - Hur träffades ni?

03.50 - Vad hände med Inte Helt Hundra?

04:50 - Hur känns det att alltid behöva prestera för likes? Känner ni press?

08:25 - Vad hade ni för idoler som unga?

10:20 - Vilka egenskaper...