Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter

Aug 26, 2018

Sjuttiofemte avsnittet av Tom och Petter. Vi pratar om att gå från liberal till konservativ, andar och Love Island. 


Aug 19, 2018

Sjuttiofjärde avsnittet av Tom och Petters podcast. Tom pratar om sin räddningaktion under en natt i bromma och Petter nystar upp vilka det egentligen är som håller i trådarna i riksdagsvalet 2018. 


Aug 13, 2018

Sjuttiotredje avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi har varit i GÖTEBORG på Way out west. Vi pratar om festival-fenomen och det fruktade fylle-minglet. 

 


Aug 5, 2018

Sjuttioandra avsnittet av Tom och Petters podcast! Förbannade jävla ex on the beach har tagit över Petters liv, Tom är upptagen med att lista ut varför alla par gör slut i augusti.