Preview Mode Links will not work in preview mode

Tom och Petter

May 27, 2019

Hundrafjortonde avsnittet av Tom och Petters podcast. SISTA AVSNITTET någonsin där Tom är barn-fri. VA!? Ja det är sant. Vi pratar om att önska andra framgång, Amerika  och om den sista operation Tom gjorde för att känna sig redo för faderskapet. 


May 20, 2019

Hundratrettonde avsnittet av Tom och Petters podcast. Piotr har kommit på en ny dejtingapp som kommer förändra världen och tar fram exempel på små 1% karaktärsdrag som förstör övriga 99% av en person. Tom har skrämt ett barn. 


May 13, 2019

Hundratolfte avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om att ha shopaholic-flickvänner, småstadsbekymmer och Robinson-glowet. 


May 6, 2019

Hundraelfte avsnittet av Tom och Petters podcast. Vi pratar om meningen bakom superhjälte-filmer, den nygamla generationens youtubers och Vad haur häunt i Reäälitä-sverigä den här veckun?